Köpvillkor

Allmäna villkor

1.1 Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.shaveit.se. Avtal ingås mellan dig och iApotek Int AB, organisationsnummer 559048-9638 (Shaveit). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Shave It framgår på sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via sajten.

1.2 Shave It följer regler och föreskrifter för distanshandel.

1.3 För att kunna beställa på sajten måste du ha fyllt 18 år. Shave It accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Shave It förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4 Under inga omständigheter kan Shave It hållas ansvarig för skador, ej begränsade till specifika, indirekta eller följdskador, som kan uppstå i följd av användning av sajten eller genom försummelse av Shave It’s produkter.

1.5 Shave It reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Shave It har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som du har beställt så kommer Shave It naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Shave It fortsätter med beställningen. All bildinformation på sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Shave It ansvarar inte för information på sajten som kommer från en tredje part.

1.6 Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av iApotek Int AB. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från iApotek Int AB.

Köp

2.1 Vid beställning träffas avtal om köp först när shaveit.se bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse genereras automatiskt. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Shaveit.se har ägande- och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund. För att handla hos oss måste du fyllt 18 år.

Kunduppgifter

3.1 Shave It rekommenderar att du skapar ett användarkonto innan du handlar på sajten. När du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.

3.2 Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till Shave It om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter, om sådan anmälan inte gjorts.

3.3 Om Shave It misstänker att du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot villkoren har Shave It rätt att stänga av dig. Shave It har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

Pris

4.1 Vid beställning via sajten gäller de priser som anges på shaveit.se. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2 I priserna ingår lagstadgad mervärde skatt. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Shave It inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer.

4.3 Du kan betala på de sätt som anges på sajten. Shave It har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Shave It. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Shave It göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Shave It förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på sajten.

Erbjudanden

5.1 Shave It kan från tid till annan erbjuda kampanjer på sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Shave It i samband med kampanjen. Shave It förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

Leverans

6.1 Leveransen sker i samarbete med Posten och samtliga försändelser skickas med A-post till kunder i Sverige. Posten avgör om brevet delas ut eller om du behöver hämta det på närmaste utlämningsställe. Cirka 80% av alla beställningar kan levereras direkt i brevlådan. Leveranstiden bestäms av om varorna finns i lager eller inte. De flesta av våra varor finns i lager och beställning som görs före klockan 15.00 skickas normalt ut samma dag och når således din leveransadress inom 1-3 arbetsdagar. Beställningen som görs efter klockan 15.00 skickas dagen efter. Shave It ansvarar inte för eventuella förseningar orsakade av Posten eller våra tillverkare.

6.2 Om paket ska lösas ut ska du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om du inte hämtar ut paketet har Shave It rätt att debitera dig en avgift på 149 kr.

Returer

7.1 Vid köp av varor på sajten gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Shave It detta inom 14 dagar från det att du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

7.2 Om du vill returnera varor till Shave It ber vi dig att kontakta vår kundtjänst via e-post på info@shaveit.se för vidare instruktioner.

7.3 Du ha full returrätt inom 14 dagar från den dag då du har mottagit varorna, förutsatt att de returneras i oskadad, omärkt och obruten originalförpackning. När en vara returneras till oss så får du som kund bekosta returfrakten. Om din retur gäller någon form av reklamation och om vi godkänner reklamationen får du tillbaka pengarna för frakten. Vid retur skall varan förpackas väl (gärna i samma emballage som den skickades från Shave It). Transportskador som uppkommer på grund av bristfälligt emballage debiteras dig som kund. Shave It tar inget ansvar för transporten av den returnerade försändelsen.

7.4 När du ångrar ditt köp betalar Shave It tillbaka det belopp som du har betalat för varan, du som kund bekostar returfrakten. På det belopp som ska återbetalas har Shave It rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.5 Shave It betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Shave It tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Shave It får dock vänta med återbetalningen tills Shave It tagit emot varan eller du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

Reklamationer

8.1 Vid alla typer av reklamationer ska kundtjänst kontaktas via e-post på info@shaveit.se innan en vara returneras för hjälp med ditt ärende. Varor som returneras skall alltid skickas i originalförpackningen eller likadan förpackning för att klara transporten. Shave It tar inget ansvar för varor som emballerats undermåligt av kunden. Shave It löser inte ut returnerade varor som medför några kostnader för Shave It (om varan t.ex. skickats mot postförskott).

8.2 Shave It ersätter alltid kunden med en ny likadan produkt vid reklamationer som har konstaterats vara av karaktären tillverkningsfel. Shave It står för fraktkostnaden i samband med reklamation om reklamationen godkänns. Produkten ska alltid returneras till Shave It för att slutligen skickas tillbaka till tillverkaren som gör bedömningen.

8.3 Om en vara är skadad eller felaktig när den anländer bör den reklameras inom 7 dagar från leveransdatum. Som kund har du ansvar för att undersöka de levererade varorna noggrant vid mottagandet för att försäkra dig om att de är felfria. I övrigt gäller konsumentköplagens regler om skälig tid för reklamation. Vid eventuell tvist följs Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

8.4 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Shave It att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Shave It strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Shave It mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Shave It förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer Shave It riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

Eventuella ändringar

9.1 Shave It förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på sajten. Ändringar gäller från det att du har accepterat villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på sajten). Shave It rekommenderar att du håller dig uppdaterad på sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av villkoren.

Tillämplig lag

10.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Shave It’s kundtjänst. Vid eventuell tvist följer Shave It beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

Ogiltighet

11.1 Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.